Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลพรหมพิราม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
งบประมาณ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
จ.ส.อ.ชัยชาญ ชื่นละลวย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
น.ส.ภัครัศมี ทวีลภัสภูดินันท์
นักจัดการงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวภารดี เนาว์แก้ว
นักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
นางสิรินภา จันทร์สุ่ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
จ.อ.อาทิตย์ กัดฟัก
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
Responsive image
น.ส.จริญา สวาทวงค์
นักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นายมนตรี หุ่นฉัตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
Responsive image
นางสาวกัญทนา หงษ์ทอง
นักการ
Responsive image
นายวีรพล เมธีกุล
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายทหวี กลิ่นฟุ้ง
พนักงานขับรถยนต์

เทศบาลตำบลพรหมพิราม

เลขที่ 99 หมู่ที่ 12 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทรศัพท์ : 0-5536-9069  โทรสาร : 0-5536-9069 ต่อ 107  อีเมล์ : 
admin@phromphiram.go.th

Powered By phromphiram.go.th