Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
งบประมาณ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

09 มิ.ย. 2560
พิษณุโลก พรหมพิราม ทต.พรหมพิราม นายกเทศมนตรีตำบลพรหมพิราม นำทีม อสม. ข้าราชการ พนักงาน. ร่วมโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560 โดยเดินแจกทรายอะเบท พร้อมแนะนำให้ความรู้ การป้องกันและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพรหมพิราม

26 พ.ค. 2560
พิษณุโลก พรหมพิราม ทต.พรหมพิราม เทศบาลตำบลพรหมพิราม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยฯ เข้ารับการตรวจความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ เพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอพรหมพิราม โดยนายฐานุพงศ์ เจริญสุระภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ณ ลานเอนก

24 พ.ค. 2560
พิษณุโลก พรหมพิราม ทต.พรหมพิราม นายกเทศมนตรีตำบลพรหมพิราม ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน" ประจำปี 2560 เทศบาลตำบลพรหมพิราม

01 พ.ค. 2560
พิษณุโลก พรหมพิราม ทต.พรหมพิราม เทศบาลตำบลพรหมพิรามจัดโครงการศึกษาดูงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานครูเทศบาล และประชาชน ประจำปี 2560 ในวันที่ 25-28 เมษายน 2560 ณเขตพื้นที่ จังหวัดระยอง - จันทร์บุรี

13 เม.ย. 2560
พิษณุโลก พรหมพิราม ทต.พรหมพิราม นายกเทศมนตรีตำบลพรหมพิราม สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง ประชาชน ร่วมเล่นกิจกรรม และร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในการจัดงานโครงการประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ สวนสาธารณะหน้าเทศบาลตำบลพรหมพิราม

31 มี.ค. 2560
พิษณุโลก พรหมพิราม ทต.พรหมพิราม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลตำบลพรหมพิราม จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนพนักงานดับเพลิง ประจำปี 2560

30 มี.ค. 2560
พิษณุโลก พรหมพิราม ทต.พรหมพิราม นายกเทศมนตรีตำบลพรหมพิราม พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานครู เทศบาลฯ ร่วมงาน

10 ก.พ. 2560
พิษณุโลก พรหมพิราม ทต.พรหมพิราม นายกเทศมนตรีตำบลพรหมพิราม สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ร่วมแข่งขั้นกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2560 ณ เทศบาลตำบลวงฆ้อง

14 ม.ค. 2560
พิษณุโลก พรหมพิราม ทต.พรหมพิราม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 เทศบาลตำบลพรหมพิราม

01 ม.ค. 2560
พิษณุโลก พรหมพิราม ทต.พรหมพิราม โครงการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560 เทศบาลตำบลพรหมพิราม

เทศบาลตำบลพรหมพิราม

เลขที่ 99 หมู่ที่ 12 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทรศัพท์ : 0-5536-9069  โทรสาร : 0-5536-9069 ต่อ 107  อีเมล์ : 
admin@phromphiram.go.th

Powered By phromphiram.go.th