Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลพรหมพิราม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
งบประมาณ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย เทศบาลตำบลพรหมพิราม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 ส.ค. 2561
ถึง
21 ก.ย. 2561
พิษณุโลก พรหมพิราม ทต.พรหมพิราม เทศบาลตำบลพรหมพิราม ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่าวนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
06 ต.ค. 2559
ถึง
06 ต.ค. 2559
พิษณุโลก พรหมพิราม ทต.พรหมพิราม รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
24 มิ.ย. 2559
ถึง
31 ส.ค. 2559
พิษณุโลก พรหมพิราม ทต.พรหมพิราม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลและบุคคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
04 เม.ย. 2559
ถึง
30 เม.ย. 2559
พิษณุโลก พรหมพิราม ทต.พรหมพิราม ประกาศเทศบาลตำบลพรหมพิราม เรื่องรับโอนพนักงานครูเทศบาล
14 ก.ค. 2558
ถึง
14 ก.ค. 2558
พิษณุโลก พรหมพิราม ทต.พรหมพิราม รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารและสายงานบริหารสถานศึกษา
28 พ.ย. 2557
ถึง
28 พ.ย. 2557
พิษณุโลก พรหมพิราม ทต.พรหมพิราม ประกาศเทศบาลตำบลพรหมพิราม เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล
09 ต.ค. 2557
ถึง
28 พ.ย. 2557
พิษณุโลก พรหมพิราม ทต.พรหมพิราม รับโอนพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล

เทศบาลตำบลพรหมพิราม

เลขที่ 99 หมู่ที่ 12 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทรศัพท์ : 0-5536-9069  โทรสาร : 0-5536-9069 ต่อ 107  อีเมล์ : 
admin@phromphiram.go.th

Powered By phromphiram.go.th