Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
งบประมาณ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 เม.ย. 2560 พิษณุโลก พรหมพิราม ทต.พรหมพิราม ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ
23 พ.ย. 2559 พิษณุโลก พรหมพิราม ทต.พรหมพิราม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องน้ำเทศบาลตำบลพรหมพิราม
11 พ.ย. 2559 พิษณุโลก พรหมพิราม ทต.พรหมพิราม ประกาศประมูลราคาเช่าห้องน้ำเทศบาลตำบลพรหมพิราม
07 พ.ย. 2559 พิษณุโลก พรหมพิราม ทต.พรหมพิราม เทศบาลตำบลพรหมพิราม ประชาสัมพันธ์ เรื่องคู่มือประชาชน เพื่อการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.2558
06 ต.ค. 2559 พิษณุโลก พรหมพิราม ทต.พรหมพิราม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
05 ต.ค. 2559 พิษณุโลก พรหมพิราม ทต.พรหมพิราม เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
12 ส.ค. 2559 พิษณุโลก พรหมพิราม ทต.พรหมพิราม ขอเชิญประชาชน ร่วมจุดเทียนชัยภวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
30 มิ.ย. 2559 พิษณุโลก พรหมพิราม ทต.พรหมพิราม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้และเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมลงคะแนนประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ณ หน่วยลงคะแนน เทศบาลตำบลพรหมพิราม
24 มิ.ย. 2559 พิษณุโลก พรหมพิราม ทต.พรหมพิราม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลและบุคคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
13 มิ.ย. 2559 พิษณุโลก พรหมพิราม ทต.พรหมพิราม การจัดเก็บภาษีประจำปี 2558

เทศบาลตำบลพรหมพิราม

เลขที่ 99 หมู่ที่ 12 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทรศัพท์ : 0-5536-9069  โทรสาร : 0-5536-9069 ต่อ 107  อีเมล์ : 
admin@phromphiram.go.th

Powered By phromphiram.go.th