Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลพรหมพิราม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
งบประมาณ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ของประชากร
     ประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่จะมีอาชีพในการประกอบการค้า ค้าขายสินค้าอุปโภค-บริโภค มีรายได้ในระดับปานกลาง แต่มีบางส่วนที่ทำอาชีพเกษตรกรรม พื้นที่ในการทำการเกษตรจะอยู่นอกเขตเทศบาล และประชาชนประกอบอาชีพรับจ้างเป็นบางส่วน แต่ไม่มากนัก

การเกษตรกรรม
 
    อาชีพเกษตรกรรมที่ประชาชนทำเป็นหลัก คือ ทำนา แต่พื้นที่ในการทำการเกษตรจะอยู่นอกเขตเทศบาล ผลผลิตที่ได้จะมีราคาตกต่ำเป็นประจำทุกปี ทำให้ประชาชนมีรายได้น้อยไม่เพียงพอในการดำรงชีพ

การพาณิชกรรม และบริการ
     1) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม ที่อยู่ในเขตเทศบาล ได้แก่

          ก. สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง
          ข. ตลาดสด ซึ่งเป็นของเทศบาลเป็นผู้ดำเนินการ จำนน 1 แห่ง
          ค. ร้านค้าทั่วไป  ขายสินค้าประเภทต่าง ๆ ของกินของใช้ อุปโภคบริโภคต่าง ๆ จำนวน 165 แห่ง

     2) สถานประกอบการด้านบริการ ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล จำนวน 3 แห่ง คือ
          ก. ธนาคารกรุงไทย จำกัด
          ข. ธนาคารออมสิน
          ค. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

การอุตสาหกรรม
 
    ในเขตเทศบาลมีการทำธุรกิจที่เป็นลักษณะอุตสาหกรรม จำนวน 1 แห่ง

การท่องเที่ยว
     ในเขตเทศบาลตำบลพรหมพิรามไม่มีแหล่งท่องเที่ยวแต่อย่างใด แต่จะมีรีสอร์ทของเอกชน ซึ่งตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล และมีเขื่อนนเรศวรอยู่ไม่ไกลจากเขตเทศบาลมากนัก ซึ่งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้ประกอบกับเส้นทางการสัญจรนั้น ต้องผ่านไปผ่านมาในย่านชุมชนของเทศบาล ทำให้มีรายได้ ในส่วนนี้ จากนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สัญจรผ่านไปมา

การปศุสัตว์
     เขตเทศบาลตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นของราชพัสดุกับที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประชาชนส่วนใหญ่จึงไม่มีพื้นที่ในการทำปศุสัตว์ จะมีบ้างที่เลี้ยงไว้เพื่อการดำรงชีวิตไม่มีการทำปศุสัตว์ในเชิงพาณิชย์


เทศบาลตำบลพรหมพิราม

เลขที่ 99 หมู่ที่ 12 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทรศัพท์ : 0-5536-9069  โทรสาร : 0-5536-9069 ต่อ 107  อีเมล์ : 
admin@phromphiram.go.th

Powered By phromphiram.go.th