Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลพรหมพิราม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
งบประมาณ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


สภาพสังคม
สภาพสังคม

     เทศบาลพรหมพิรามมีเขตพื้นที่ 0.67 ตารางกิโลเมตร หรือ 418.75 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ บางส่วนของหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 12 เทศบาลได้จัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเทศบาล จำนวน 4 ชุมชน โดยมีจำนวนครัวเรือน 490 ครัวเรือน  จำนวนประชากรในชุมชน รวม 1,280 คน
       ชาย  611 คน
       หญิง 669 คน

ศาสนา
     
 ประชาชนในเขตเทศบาลนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่  และมีวัด จำนวน 1 วัด

วัฒนธรรม ทางด้านประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่น  มีดังนี้
     ก. ประเพณีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี
     ข. ประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประมาณเดือนเมษายน และเทศบาลได้จัดให้มีการสรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่แบบไทย ๆ และเล่นสาดน้ำตามประเพณีสงกรานต์
     ค. ประเพณีลอยกระทง  ประมาณเดือนพฤศจิกายน  โดยทางเทศบาลได้จัดให้มีมหรสพต่าง ๆ  การประกวดนางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ และการแสดงบนเวทีต่าง ๆ จัดให้มีการลอยกระทง บริเวณริมฝั่งแม่น้ำน่านซึ่งไหลผ่านอำเภอพรหมพิราม

การศึกษา
สังกัด ท้องถิ่น เทศบาล สช. กรมสามัญฯ กรมอาชีวะฯ
 ศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ระดับก่อนประถมศึกษา
     1) จำนวนโรงเรียน
     2) จำนวนห้องเรียน
     3) จำนวนนักเรียน
     4) จำนวนครู-อาจารย์
ระดับประถมศึกษา
     1) จำนวนโรงเรียน
     2) จำนวนห้องเรียน
     3) จำนวนนักเรียน
     4) จำนวนครู-อาจารย์
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอาชีวะศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
 
1 แห่ง
 
-

1 แห่ง
6 ห้อง
169 คน
6 คน

1 แห่ง
24 ห้อง
606 คน
35 คน
 
 
-

-
-
-
-

-
-
-
-
 
 
-

-
-
-
-

-
-
-
-
 
 
-

-
-
-
-

-
-
-
-
 

การประกอบอาชีพ
     - 50% ของคนในเขตพื้นที่ประกอบอาชีพ ค้าขาย ร้านค้า
     - 30% รับจ้างทั่วไป
     - 15% รับราชการ ลูกจ้างรัฐ เอกชน บริษัท
     - 5%  เกษตรกร ชาวไร่ ชาวสวน


เทศบาลตำบลพรหมพิราม

เลขที่ 99 หมู่ที่ 12 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทรศัพท์ : 0-5536-9069  โทรสาร : 0-5536-9069 ต่อ 107  อีเมล์ : 
admin@phromphiram.go.th

Powered By phromphiram.go.th