Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลพรหมพิราม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
งบประมาณ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้ง
     เทศบาลตำบลพรหมพิราม ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มของแม่น้ำน่าน ตอนเหนือของจังหวัดพิษณุโลก และอยู่ทางตอนกลางของอำเภอพรหมพิราม บริเวณทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1275 ห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 25 กิโลเมตร

อาณาเขต
     ด้านเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน ตั้งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากกับทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ตรงหลัก กม.ที่ 415.270 ไปทิศตะวันตกจากหลักเขตที่2เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงฝากตะวันออกของทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ตรงหลัก กม.ที่ 415.500 เป็นหลักที่ 2 จากหลักเขตที่ 2 เป็นส้นตั้งฉากกับทางรถไฟ สายกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะ 200 เมตร ซึ่งเป็นหลักที่ 3
     ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นขนานกับทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ไปทางทิศใต้ระยะทาง 1100 เมตร เป็นหลักเขตที่ 4
     ด้านใต้ จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตั้งฉากกับหลักเขตที่ 3 และหลักเขตที่ 4 ไปทางทิศตะวันตกถึงฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 5
     ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ 5 เลียบฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน ไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับหลักเขตที่ 1

เขตการปกครอง
     เทศบาลตำบลพรหมพิราม มีพื้นที่ทั้งสิ้น 0.67 ตารางกิโลเมตร หรือ 418.75 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ บางส่วนของหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 12

สภาพภูมิอากาศ เป็นแบบร้อนชื้น ลักษณะภูมิอากาศมี 3 ฤดู คือ
     ฤดูร้อน ในระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม
     ฤดูฝน ในระหว่างเดือนมิถุนายน – ตุลาคม
     ฤดูหนาว ในระหว่างพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
     ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยอยู่ในระหว่างระดับปานกลาง อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 20 องศาเซลเซียส


เทศบาลตำบลพรหมพิราม

เลขที่ 99 หมู่ที่ 12 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทรศัพท์ : 0-5536-9069  โทรสาร : 0-5536-9069 ต่อ 107  อีเมล์ : 
admin@phromphiram.go.th

Powered By phromphiram.go.th