Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
งบประมาณ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฏาคม 2560 (07 ส.ค. 2560)  
รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (07 ก.ค. 2560)  
รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 (05 ก.ค. 2560)  
รายงานการเงิน พ.ค.60 (06 มิ.ย. 2560)
รายงานการเงิน เม.ย.60 (05 พ.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ (20 เม.ย. 2560)
รายงานการเงิน มี.ค..60 (07 เม.ย. 2560)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (05 เม.ย. 2560)
รายงานการเงิน ก.พ.60 (08 มี.ค. 2560)
รายงานการเงิน ม.ค.60 (17 ก.พ. 2560)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (16 ม.ค. 2560)
รายงานการเงิน ธ.ค.59 (10 ม.ค. 2560)
รายงานการเงินประจำเดือน พ.ย. 2559 (19 ธ.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องน้ำเทศบาลตำบลพรหมพิราม (23 พ.ย. 2559)
ประกาศประมูลราคาเช่าห้องน้ำเทศบาลตำบลพรหมพิราม (11 พ.ย. 2559)
รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2559 (10 พ.ย. 2559)
เทศบาลตำบลพรหมพิราม ประชาสัมพันธ์ เรื่องคู่มือประชาชน เพื่อการอำนวยความสะดวกแก่ป... (07 พ.ย. 2559)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายง... (06 ต.ค. 2559)
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 (05 ต.ค. 2559)
ขอเชิญประชาชน ร่วมจุดเทียนชัยภวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ... (12 ส.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม เทศบาลตำบลพรหมพิราม

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉ... (12 ส.ค. 2560)  

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระช... (28 ก.ค. 2560)  

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระช... (28 ก.ค. 2560)  

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระช... (28 ก.ค. 2560)

นายกเทศมนตรีตำบลพรหมพิราม... (07 ก.ค. 2560)

เทศบาลตำบลพรหมพิราม ดำเนิ... (06 ก.ค. 2560)

นายกเทศมนตรีตำบลพรหมพิราม... (09 มิ.ย. 2560)

เทศบาลตำบลพรหมพิราม งานป้... (26 พ.ค. 2560)

นายกเทศมนตรีตำบลพรหมพิราม... (24 พ.ค. 2560)

เทศบาลตำบลพรหมพิรามจัดโคร... (01 พ.ค. 2560)

นายกเทศมนตรีตำบลพรหมพิราม... (13 เม.ย. 2560)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ... (31 มี.ค. 2560)

นายกเทศมนตรีตำบลพรหมพิราม... (30 มี.ค. 2560)

นายกเทศมนตรีตำบลพรหมพิราม... (10 ก.พ. 2560)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปร... (14 ม.ค. 2560)

โครงการทำบุญตักบาตรข้าวสา... (01 ม.ค. 2560)

นายกเทศมนตรีตำบลพรหมพิราม... (04 พ.ย. 2559)

นายกเทศมนตรีตำบลพรหมพิราม... (26 ต.ค. 2559)

นายยกเทศมนตรีตำบลพรหมพิรา... (23 ต.ค. 2559)

นายกเทศมนตรีตำบลพรหมพิราม... (23 ต.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้งถนน คสล. (21 ส.ค. 2560)  
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตำบลพรหมพริาม (18 ส.ค. 2560)  
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (18 ส.ค. 2560)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตำบลพรหมพิราม (11 ส.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (11 ส.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงอาคารเรียนปฐมพิราม (04 ส.ค. 2560)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาศที่ 3 (20 ก.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 (12 มิ.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) (16 พ.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง (04 พ.ค. 2560)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2 (07 เม.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล. (24 มี.ค. 2560)
ประกาศเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (16 มี.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณเครื่องกรองน้ำพร้อมตู้ทำน้ำเย็น (14 มี.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอดฟัลท์ติกคอนกรีต (14 มี.ค. 2560)
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล. (22 ก.พ. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล. (02 ก.พ. 2560)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 (27 ม.ค. 2560)
ประกาศแก้ไขแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (30 ธ.ค. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างรั้วอิฐบล็อก(ช่วงที่ ๒) (19 ธ.ค. 2559)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

เทศบาลตำบลพรหมพิราม

เลขที่ 99 หมู่ที่ 12 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทรศัพท์ : 0-5536-9069  โทรสาร : 0-5536-9069 ต่อ 107  อีเมล์ : 
admin@phromphiram.go.th

Powered By phromphiram.go.th